ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER LİSTESİ
Çevre danışmanlık

R.G.Tarihi     Yönetmeliğin Adı Çevre danışmanlık ankara

14.03.1991    Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları
 
18.03.2004    Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara
 
31.08.2004    Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık
 
26.12.2004    Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara

31.12.2004    Su Kirliliği Köntrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları
 
13.01.2005    Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara
 
14.03.2005    Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık

19.04.2005    Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları

21.06.2005    Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği Çevre danışmanlık

22.07.2005    Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara
 
10.08.2005    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (K.2005/9207) Çevre danışmanlık firmaları
 
08.01.2006    Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara
 
25.11.2006    Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık
 
31.03.2007    Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  Çevre danışmanlık firmaları
 
24.06.2007    Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık
 
06.06.2008    Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği  Çevre danışmanlık ankara

05.07.2008    Atık yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevre danışmanlık firmaları
 
17.07.2008    Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara

30.07.2008    Atık Yağların Kontrölü Yönetmeliği Çevre danışmanlık

05.09.2008    Çevre Ölçüm ve Analiz Labaratuarları Yeterlik Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları

21.11.2008    Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre danışmanlık
 
26.12.2008    Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
 
26.12.2008    Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 
29.04.2009    Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre danışmanlık ankara
 
03.07.2009    Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları
 
22.08.2009    Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara

30.12.2009    Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Çevre danışmanlık
 
23.01.2010    Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları

26.03.2010    Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Çevre danışmanlık

04.06.2010    Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevre danışmanlık ankara

08.06.2010    Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Çevre danışmanlık firmaları

08.06.2010    Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Çevre danışmanlık ankara
 
03.08.2010    Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Çevre danışmanlık

18.08.2010    Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Çevre danışmanlık firmaları
 
04.09.2010    Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği Çevre danışmanlık

01.10.2010    Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik Çevre danışmanlık ankara
 
06.10.2010    Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Çevre danışmanlık firmaları
 
27.10.2010    Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 
12.02.2011    Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında TebliğÇevre danışmanlık

26.04.2011    Atık Ara Depolama Tesisleri TebliğiÇevre danışmanlık

17.06.2011    Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı TebliğiÇevre danışmanlık

17.06.2011    Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği